Kapra phen kar ghusal karna

Q: Mey yeah janah chahta haun key – Agar kise ke jism ke nichebale hisse me mani, maji,pesab etc lag gaye. Badme onhone jism ke nichlebale hisse par pak kapra phenkar agar gusal karta hai, gusal karne ke douran onke jism ke nichlebale hisse par pani dal kar bahane se onke nichebale hisse par phene hoye kapra napak hoga kya?

Bismillaah

A: Agar napaaki us kapre ke upar laggai owr phir paani se nahi dowya gaya owr nahi nikala gaya, to wo kapra napaak hoga.

And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)