Depression ke lia wazifa

Q: Zindagi mein bohot pareshani aur depression hy. Na exam pass horaha hy na rishta kahin hota hy. Sukoon he nahi raat ko aab nend nahi ati! Logo ka hasad nazar, kuch tawezaat ka taur bhi karwaya! Samjh nh araha kia krun? Kesey behtari ki koshish krun?

bismillah.jpg

A: Har pareshaani ka hal Allah ke haat me he. Agar banda apne zindagi ku Allah ke marziyaat ke mutaabiq banai owr sunnat wali zindagi guzaar de to Allah Ta’ala us ke pareshaani dowr karenge, us ku kush rakenge owr har qisam ke taraqqi se maala maal farmaienge. Panch waqt ki Namaaz ki paabandi kare aur apni zindagi ko Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ki Sunnat ke mutaabiq guzare. Har waqt zabaan aur ankh ki hifaazat kare. Gunaah waali zindagi se bache. Esha namaaz ke ba’d ayk hazaar ayk so dafa’ (1100)​يَا لَطِيْفُparha kare owr parhne se pehle owr parhne ke ba’d gyara dafa’ durood shareef parhle. Allah Ta’ala aasaan farmaienge.

And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)