Talking while making Wudhu

Q: Does talking while making Wudhu break the Wudhu?
A: Talking while making Wudhu does not break Wudhu.